بیشترین تولید کننده بستنی در کل دنیا نیوزلند می باشد. به عبارتی میانگین تولید بستنی در این کشور به ازای هر نفر 28 لیتر می باشد.

ارسال کننده:
تعداد بازدید: 902
منبع:
عضویت در بانک اطلاعاتی بستنی نعمت
بستنی میوه ای نعمت