استخدام در بستنی نعمت

استخدام در بستن نعمت  جهت توسعه سرمایه های انسانی خود دعوت به ​همکاری می نماید لذا خواهشمند است ، فرم زیر را جهت بررسی رزومه کامل نموده و برای ما ارسال کنید .

 

 


عضویت در بانک اطلاعاتی بستنی نعمت
بستنی میوه ای نعمت