کارخانه بستنی نعمت

کارخانه در استان البرز و در شهرک صنعتی سپهر نظرآباد در زمینی به مساحت 5000 متر واقع شده است. این شهرستان قطب دامپروری کشور بوده و نزدیک به 10 درصد از شیر تولیدی کشور در این منطقه تولید می شود. و از آنجایی که شیر تازه و با کیفیت جزو اصلی ترین مواد اولیه ی بستنی می باشد این منطقه جهت احداث کارخانه انتخاب شده است، همچنین جهت اجرای طرح های توسعه  آتی زمین های اطراف کارخانه نیز خریداری شده است.

بستنی نعمت بستنی نعمت
بستنی نعمت بستنی نعمت
نمایی از شرکت بستنی نعمت نمایی از شرکت بستنی نعمت
بستنی میوه ای نعمت