اگه دلت گرفته، وقتشه خودت رو به یک بستنی مهمون کنی! تنهایی یا در کنار دوستانت 😍😍

اگه دلت گرفته، وقتشه خودت رو به یک بستنی مهمون کنی! تنهایی یا در کنار دوستانت 😍😍

 

 

وقتی غمگین هستید،بستنی بخورید!

طبق مطالعات علمی ، بستنی اثرنشاط بخش مستقیم براعصاب مرکزی دارد 

و همان بخشی رادرمغزفعال میکند

که هنگام برنده شدن پول یاگوش دادن به موزیک شادفعال میشود

 

#بستنی_فقط_نعمت

ارسال کننده: سید علی فاضل
تعداد بازدید: 4431
عضویت در بانک اطلاعاتی بستنی نعمت
بستنی میوه ای نعمت